O nás

Lékař u obrazovky

Centrum digitálního zdravotnictví vzniklo v roce 2022 jako společné vědeckovýzkumné a výukové pracoviště pro Fakultní nemocnici v Olomouci, Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultu zdravotních věd Univerzity palackého v Olomouci.

Mezi hlavní činnosti CDZ patří výuka předmětu Základy digitálního zdravotnictví ve 4. ročníku v oboru Všeobecné lékařství LF UPOL a podpora spolupráce v rámci FNOL při digitalizaci procesů a dat. CDZ ve FNOL úzce spolupracuje s Úsekem informačních technologií, Národním telemedicínským centrem a oddělením biomedicínského inženýrství.

Vedení pracoviště

Ing. Antonín Hlavinka

ředitel centra


  • Náměstek informačních technologií
  • Fakultní nemocnice Olomouc
  • Adresa: Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
  • Telefon: 588 442 989, 588 442 310
  • E-mail: Antonin.Hlavinka@fnol.cz