O nás

Lékař u obrazovky

Centrum digitálního zdravotnictví vzniklo v roce 2022 jako společné vědeckovýzkumné a výukové pracoviště pro Fakultní nemocnici v Olomouci, Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultu zdravotních věd Univerzity palackého v Olomouci.

Mezi hlavní činnosti CDZ patří výuka předmětu Základy digitálního zdravotnictví ve 4. ročníku v oboru Všeobecné lékařství LF UPOL a podpora spolupráce v rámci FNOL při digitalizaci procesů a dat. CDZ ve FNOL úzce spolupracuje s Úsekem informačních technologií, Národním telemedicínským centrem a oddělením biomedicínského inženýrství.

Centrum digitálního zdravotnictví

CDZ - vzdělávání na UP